İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Temizlik Hizmetleri Görevlisi İle Bakım Onarım Hizmetleri (Makine) Görevlisi Mülakat Duyurusu Yeni


İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde Çalıştırılmak üzere 4857 Sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2. Maddesinin (ğ) fıkrası kapsamında 11 (onbir) “Sürekli İşçi” kadrolarında, Temizlik Hizmetleri Görevlisi ile Bakım Onarım Hizmetleri (Makine) Görevlisi olarak istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumuna (İŞ-KUR) personel talebinde bulunulmuş olup, İŞKUR tarafından gönderilen aday listelerinden Ankara 70 nolu Noter tarafından 1. Kura ve 2. Kura çekilişleri sonucunda mülakat başvuru evraklarını getirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların listeleri www.dosim.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. 

Söz konusu mülakat başvuru evraklarının incelenmesi sonucunda mülakata katılmaya hak kazananların listesi ile mülakata katılmaya hak kazanamayanların listesi ekte yer almaktadır.Ancak; Mülakata katılmaya hak kazanamayanların listesinde başvurusu kabul edilmeme gerekçesi belirtilen kişilerin eksik evraklarını 13.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar tamamlayarak başvurmaları halinde mülakata katılmaya hak kazanacaklardır.

Mülakat, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (Hobyar Mahallesi, Şeyhülislam Hayri Efendi Cd. No:2, 34112 Fatih/İSTANBUL) adresinde 15.09.2021 tarihinde saat 10:00 başlayacak olup, mülakata alınacaklar tamamlanıncaya kadar devam edecektir. Ayrıca Covid-19 tedbirleri nedeniyle mülakat saatlerine riayet edilerek erken gelinmemesi, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması ve mülakattan çıkanların salonda beklemeden ayrılması gerekmektedir.

Mülakat sonucu başarılı olan adaylar en yüksek puandan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucu, açık iş sayısı kadar asil ve bulunması halinde aynı sayıda yedek aday belirlenecek olup, Mülakatta başarılı olanlar Merkez Müdürlüğümüz (www.dosim.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, diğer adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EKLER:

Temizlik Görevlisi Mülakata Katılmaya Hak Kazanan Adayların Listesi

Bakım ve Onarı Hizmetleri (Makine) Mülakata Katılmaya Hak Kazanan Adayların Listesi

Temizlik Görevlisi Mülakata Katılmaya Hak Kazanamayan Adayların Listesi

Bakım ve Onarı Hizmetleri (Makine) Mülakata Katılmaya Hak Kazanamayan Adayların Listesi